Asidik Vücudun Kemik Eklem Ağrılarına Etkisi

ALKALİ MİNERALLER KEMİK EKLEM AĞRILARININ GİDERİLMESİNE NASIL ETKİ EDER?

β-endorfinler, canlılarda birçok vücut fonksiyonunun oluşmasında etkili bir hormondur. Ağrı kesici özelliği ile organizmanın strese cevabı olarak değerlendirilen β-endorfin, vücuttaki diğer hormonlarla etkileşerek hormonal sistemin düzenlenmesinin yanında, hormonal sistem ile diğer sistemler arasında düzenleyici ve modulator görevler üstlenmiştir. β-endorfinler, beyinde ve perifer organlarda sentezlenen ve en belirgin özelliği ağrı kesmek olan polipeptid yapısında moleküllerdir. 

Alkali ortamda plazma β-endorfin seviyesi önemli ölçüde arttığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Az sayıdaki deneysel çalışmada β-endorfin ve onun opioid reseptör sisteminin enflamatuar süreçlerin fizyopatolojisinde rol oynadığı gösterilmiştir. Bu nedenle kemik eklem ağrılarını azaltmak için mineral sitrat takviyeleri ile ortamı alkali yapıp, β-endorfin seviyeleri arttırılmalıdır.

 (Alkaline Mineral Supplementation Decreases Pain in Rheumatoid Arthritis Patients: A Pilot Study).
(Supplementation with alkaline minerals reduces symptoms in patients with cronic low back pain)
(The Alkaline Diet: Is There Evidence That an Alkaline pH Diet Benefits Health?)