GUT Nasıl Oluşur?

Vücudumuzda oluşan artık maddeler, ürik aside dönüştürülerek atılır. Ürik asit pürin denilen maddelerin yıkım ürünüdür. Özellikle protein yapısındaki maddelerin atım şekli olan ürik asidin atılmasında bir sorun varsa ya da çok fazla üretiliyorsa bu madde vücutta birikir. Kanda bulunan miktarı artar. Bazen kanda yıllarca dolaşabileceği gibi bazen de farklı dokularda birikerek hastalığa dönüşebilir. Ürik asidin eklemlerde birikmesi sonucu burada iltihap oluşur ve gut dediğimiz hastalık ortaya çıkar.

Pürin metabolizmasının insanlardaki son ürünü ürik asittir. Pürin metabolizması DNA ve RNA sentezi açısından önem taşır. Nükleik asitler ve serbest pürin nükleotidlerinden ürik asite kadar giden yıkım aşamalarında, hipoksantin ve ksantin oluşur. Ksantin de, ksantin oksidaz enzimi aracılığıyla yıkılarak ürik asit meydana gelir. İnsanlarda, ürikaz enziminin yokluğundan dolayı ürik asit parçalanıp suda eriyen allantoine çevrilemez. Ürik asitin % 80’i böbreklerden atılır. Böbrekler dışında, ürik asitin % 20’si gastrointestinal sistemden atılır. Bazı durumlarda ürik asitin atılımında sorunlar yaşanır. Eğer idrarımız asit tarafa doğru kaymışsa, böbreklerde ürik asit atılımı azalır ve bunun sonucu olarak çeşitli dokularda birikerek gut denilen hastalığa da neden olur.