Kemik Erimesi Hakkında

Kemik erimesi yani osteoporoz, kemiğin yoğunluğunun giderek azalması ve kırılganlığının artmasıdır. Kemiğin kendine özgü bir direnci vardır ve bu direnç düşme, çarpma gibi mekanik etkilere karşı kemiği korur. Ama kırılganlık artmışsa küçük bir düşme veya çarpmayla, kırıkla karşı karşıya kalınabilir. 

Osteoporozun uluslararası kabul görmüş tanımı; “düşük kemik yoğunluğu ve kemik dokusunun bozulması sonucu kemik kırılganlığında ve kırık riskinde artış ile karakterize, sistemik bir iskelet hastalığı” şeklindeydi. Ancak son yıllarda osteoporoz tanımında ‘kemik kalitesi’ kavramı gündeme gelmiştir. Kemik yoğunluğu ve kemik kalitesi, kemik gücünü belirleyen en önemli parametrelerdir. Günümüzde; osteoporoz kemik gücünde azalma sonucunda kırıklara yatkınlığın arttığı sistemik bir iskelet sistemi hastalığı olarak tanımlanmıştır.

Kemik erimesinin belirtileri uzun süre ortaya çıkmayabilir, çoğu zaman belirtisizdir. Kemiklerimizden hastalık her gün bir şeyler çalar ama biz bunun farkında olmayabiliriz. Uzun süre bu durumun farkında olmayınca, bir gün kırıkla karşı karşıya kalınabilir. Ama gün gelir kırıktan farklı belirtilerde verir; kamburluk. Fakat bu belirti çok sonra ortaya çıkar. Bu nedenle sırt ve boyun ağrıları, geceleri sırtta gerginlik ve gece terlemeleri varsa eğer, geç kalmadan kemik erimesi olasılığı düşünülmelidir.

Kemik erimesi tek başına ölüm nedeni değildir ama kemik erimesi nedeniyle uzun süre yatakta kalınmışsa, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalınabilir. Bazı kırıklar sessiz seyreder, uzun süre belirti vermez ve bunun sonucunda ölümle sonuçlanabilecek çok tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir.  

Kemik erimesi hemen her yaşta karşılaşılabilen bir hastalıktır ve kadınlarda menopozla beraber bazı hormonlardaki değişiklikler sonucu görülme sıklığı artar. Ama bu demek değildir ki sadece kadınlarda görülür; sadece erkeklerde görülen osteoporozda vardır, çocukluk çağlarında görülen daha nadir osteoporoz türleri de vardır. Bir de ikincil osteoporoz dediğimiz bir tür var ki; bu da hayatta yaptığımız bazı yanlışlıklar yüzünden gelişen osteoporozdur. Bunların başında da bazı ilaçların uzun süreli kullanımı, alkol, sigara ve beslenme alışkanlıklarımız gelmektedir.